Black kites 1997 Technique mixte 20 x 15 cm

Black kites 1997
Technique mixte
20 x 15 cm